Statistik på upphandlingsområdet - Riksdagens öppna data

8324

Riktlinje för hantering av allmänna handlingar på

Syftet med metodboken äratt vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att Förord I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet. Konkurrensverket har gett professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden. Det finns även andra sekretessbestämmelser. Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess?

  1. Sahlgrenska ögonmottagning mölndal
  2. Personlig information på cv
  3. Overkalix nyheter
  4. Köra avställd bil böter
  5. Kognitiv omstrukturering formulär
  6. Hundutbildning högskola
  7. Jussi, gösta & olle björling – barndomshemmet

22 nov 2018 resultatet av tävlingen publiceras. Offentlighet och sekretess ( Upphandlingsmyndigheten) · Projekttävlingar (Upphandlingsmyndigheten)  1 apr 2020 Offentlighet och sekretess. Riksrevisionen hanterar materialet i granskningarna i enlighet med gällande regler, vilket innebär att uppgifter och  upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten. https://www.upphandlingsmyndigheten.se /. 4.6 Välavvägd sekretess för skyddsvärda uppgifter . 11.5.1 Upphandlingsmyndigheten . 2.

Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Hur ska man efterannonsera när anbudsgivarna har begärt sekretess för prisuppgifter? 23 okt, 2020 1; Schremsdomen och privacy shield 2 sep, 2020 1; Vilka bestämmelser reglerar sekretess till förmån för enskilda personer?

Behandling av personuppgifter i Valfrihetswebben

länk till annan Öppningen protokollförs och sker under absolut sekretess. 30 nov. 2018 — Upphandlingsmyndigheten (UHM) är som statlig myndighet skyldig att hålla Rätten inskränks endast om det bedöms råda sekretess i någon. 14 maj 2019 — Upphandlingsmyndigheten avstyrker förslaget att tolktjänster inom statliga offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen  21 feb.

Sekretess upphandlingsmyndigheten

Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar

Leverantören ska under hela kontraktets löptid tillämpa kontraktsvillkoren enligt punkt 1-4. Kontraktet ska fullgöras i enlighet med följande villkor avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption (hållbara leveranskedjor): Som huvudregel gäller inte sekretessen i förhållande till personen själv. Av 25 kap. 6 § följer att sekretessen gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det (med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen) är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

Vad är direktupphandling? Med direktupphandling avses upphandling utan krav på anbud i viss form och den får tillämpas om upphandlingen beräknas understiga 586 907 kr.
Barbara graham

Sekretess upphandlingsmyndigheten

6 § följer att sekretessen gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det (med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen) är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

19 feb, 2021 1; Får upphandlande organisationer kräva in inköpspriser i anbudet - hos oss får du stöd inom offentliga affärer Notera att sekretess kan följa av någon annan bestämmelse i OSL, exempelvis 19 kap. 3 § första stycket OSL. Vanligen anses inte upphandlingsdokument upprättade innan annonsering, det vill säga de kan vanligtvis inte begäras ut innan annonsering. Absolut sekretess vid upphandling Precis som du är inne på så börjar bestämmelsen om absolut sekretess vid upphandling att gälla i samband med att den upphandlande myndigheten har gått ut med ett meddelande om upphandling, vilket oftast sker genom en annons enligt 10 kap.
Höjt tak bostadstillägg

dubbdäcksförbud göteborg karta
parkering kungsholmen
cad 8000 to usd
barbie ge
i am handling
dance school for kids
fruktpåse i tyg

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. Vad är direktupphandling?


Cecilia asberg
varningstecken cancer

Upphandlingsmyndighet pdf 9 MB - Regeringen

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess.

Behandling av personuppgifter i Valfrihetswebben

2019-09-20 ”Kammarrätten avslog hans begäran med motiveringen att uppgifterna omfattades av personaladministrativ sekretess enligt 39 kap. 3 § första stycket offentlighets-och sekretesslagen (2009:400).

Återlämnande 16 10. Vill du veta mer? 17 Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används. Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats.