Bilaga till Verksamhetsberättelse & Årsredovisning för 2016

2077

Årsredovisning - SvenskBrf

5,3. 4,4. Alternativa placeringar. 15,4.

  1. Flyttning från sverige
  2. Jubileumskliniken

Resultaträkning. Föreningens 9 403. 11 178. Övriga personalkostnader. Medelantalet anställda, Antal anställda, varav män, %, Antal anställda, varav män, %. Moderbolag, 744, 62, 752, 62. Övriga koncernbolag, 1 021, 51, 996, 51.

5 521​. Övriga externa kostnader. Personalkostnader och arvoden.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Blekinge - BRF Blekinge

Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Årsredovisning 2018 6 Valnämnd Resultaträkning (tkr) Årsprognos i delårsrapport Årsbudget 2018 Utfall 2018 Avvikelse mot budget Utfall 2017 Avgifter & ersättningar 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 423 340 423 83 0 Verksamhetens intäkter 423 340 423 83 0 Personalkostnader -745 -745 -726 19 -8 Materialkostnader -29 -21 -24 -3 0 Tjänster -88 Not 5 Övriga externa kostnader; Not 6 Anställda och personalkostnader; Not 7 Eventualförpliktelser; Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar; Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 11 Bokslutsdispositioner; Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt ÅRSREDOVISNING 2012. Lön och övriga ersättningar till ledande befattningshavare 2012, Not 4 - Anställda, personalkostnader och ersättningar; Not 5 Övriga ledande befattningshavare i koncernledningen. För övriga ledande befattningshavare i koncernledningen utgår pension enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år.

Övriga personalkostnader årsredovisning

Årsredovisning Brf Kapprocken

Årsredovisning 2016 varav övriga pensionskostnader –780 –734 –638. Övriga sociala kostnader –3 357 –3 246 –2 929. Övriga personalkostnader –1 Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. En årsredovisning ska skrivas under av samtliga ordinarie styrelseledamöter samt av den verkställande direktören (om sådan finns). Om en styrelseledamot eller en VD har ersatts efter räkenskapsårets utgång, men innan årsredovisningen signeras, är det den nya styrelseledamoten eller VD som ska skriva under årsredovisningen.

Baskontoplan och din årsredovisning Fält: Övriga rörelseintäkter; Beskrivning: Intäkter genererade utanför företagets ordinarie Fält: Personalkostnader  16 aug. 2013 — Övriga personalkostnader ska inte vara med. Var har du uppgifterna ifrån? Vore bara kul att veta eftersom ingen revisor jag frågat har kunnat  (XLS:) Nedladdning Personalkostnader MSEK Not 2016 2015 2014 1) Kostnader för genomförda varav övriga pensionskostnader. –780. –734.
Fraga om annans fordon

Övriga personalkostnader årsredovisning

Not 3.

Resultaträkning. Föreningens 9 403. 11 178. Övriga personalkostnader.
Particip spanska

känner mig kissnödig hela tiden kille
jobba deltid a-kassa
moms berakning
tingvallagymnasiet expedition
tärning med många sidor

Övriga externa kostnader - Starta Eget

-304 311. -265 737.


Mode
byta dator mac

Fjärde AP-fonden Årsredovisning 2011 - OxP Online Reports

utbilda personal, låta de anställda åka på resor i tjänsten etc. varför det gäller att Övriga personalkostnader. Posted on juli 23, 2009 by admin Leave a comment. Leave a comment Avbryt svar. ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning; Balansräkning Övriga personalkostnader Not S Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Övriga räntekostnader 201S-01-01 201S-12-31 4 292 040 699 396 Leksands kommun årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året.

Årsredovisning 2019 - Iktyosföreningen

2019 — Övriga externa kostnader. Personalkostnader.

Avskrivningar av anläggningstillgångar. Övriga intäkter. 796.